Vi hjelper kunder som ønsker å være synlige i media og kunder som helst vil ut av medienes søkelys. Eksempler på tjenester vi tilbyr:

  • budskapsutvikling
  • mediehåndtering og medietreninger
  • presentasjonsteknikk og debattrening
  • tekstarbeid og kronikker
  • rådgivning om god og strategisk bruk av ulike sosiale medier

Andre tjenester

Krise og beredskap

Ingen kriser er like. Noen starter med en ulykke, noen med et anonymt varsel om korrupsjon, og andre med frustrerte kunder i sosiale medier eller med at en journalist ringer.

Politikk og samfunn

Politikken legger føringer for de fleste virksomheter. Politisk bestemte rammebetingelser kan være til hinder, men kan også skape nye muligheter.

Finansiell kommunikasjon

Eiere, investorer og långivere ønsker forutsigbarhet og god informasjon om alt som kan påvirke virksomheten og verdien av en investering. Både kapitalmarkedet og myndighetene stiller stadig høyere krav til informasjonen.

Ledelseskommunikasjon og internkultur

Kommunikasjon er et av lederens aller viktigste verktøy. God kommunikasjon former virksomhetens kultur og påvirker holdninger og utløser handlinger som bringer virksomheten fremover. Uten kommunikasjon tilpasset hver enkelt målgruppe forblir selv de beste strategier kun planer på et papir.

Posisjonering og omdømme

First House bistår med langsiktig posisjonering og omdømmebygging av virksomheter, personer, produkter, varemerker og ideer.

Interimsledelse

Vi leier ut velkvalifiserte interimsledere, både til avgrensede prosjekter og for lengre perioder.