Elise Andersen Heidenreich

Partner og seniorrådgiver

+47 951 41 147

eh@firsthouse.no

LinkedIn

Elise har utstrakt erfaring fra operativt IR- og kommunikasjonsarbeid i norske børsnoterte selskaper. Hun har bakgrunn som IR-ansvarlig i Orkla, Norwegian Property og Aker Yards. Hun er utdannet siviløkonom fra University of Stirling i Skottland.

Elise utarbeider praktisk gjennomførbare IR-strategier som bidrar til å bygge tillit i kapitalmarkedene og fremme investorinteresse. Hun har særskilt kompetanse på gjeldende børskrav og -anbefalinger, og er en ettertraktet rådgiver for selskaper som planlegger børsnotering, oppkjøp eller andre transaksjoner. Elise bistår også med operative IR-oppgaver, blant annet knyttet til finansiell rapportering, investorpresentasjoner, IR-web, planlegging av roadshows og kapitalmarkedsdager, børsmeldinger og identifisering av potensielle investorer.