Geir Helljesen jobbet i NRK Dagsrevyen i 41 år. Han har ledet en lang rekke valgsendinger fra valg i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland og har skrevet to bøker om valg i Norge. Han har hatt en sentral rolle i NRKs dekning av Nobels fredspris og har kommentert fredsprissermoniene fra midt på 1970-tallet og frem til 2010. Helljesen fikk hedersprisen under Gullruten 2008 for sitt mangeårige journalistiske arbeid. I 2005 fikk han NRKs pris som «årets journalist». Han ble i november 2009 utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Han driver nå som konferanseleder, debattleder og foredragsholder med eget firma.