Åge Nærdal har over 20 års erfaring som leder i legemiddelindustrien i Norge. De siste tretten årene har han vært administrerende direktør for GlaxoSmithKline AS. Hovedfokus i denne stillingen har vært ledelse, kommunikasjon og samfunnskontakt. I GSK har han lagt til rette for å bygge en verdibasert vinnerkultur basert på involvering, ansvarliggjøring og teamarbeid. Han har også vært firmaets talsperson overfor media og hadde særlig mye medieoppmerksomhet i forbindelse med svineinfluensa-pandemien i 2009. Han har hatt ansvaret for å lansere en rekke nye medisiner og vaksiner i Norge og signerte den første refusjonskontrakten i landet i 2004. Nærdal er Cand.pharm. fra Universitetet i Oslo (1980) har fem års apotekerfaring og karrieren forøvrig innen salg og markedsføring av legemidler. Fra 1998 til 2000 ledet han et europeisk team for å optimalisere markedsføringen av GSKs migrenemedisiner i Europa. Han har vært medlem i styret I LMI i mer enn ti år og er nå styremedlem i Legemiddelansvarsforeningen.