Rekruttering

Vi får stadig flere oppdrag for små og store virksomheter som ønsker hjelp til sin investorkommunikasjon på løpende basis, i børsnoteringsprosesser og andre finansielle transaksjoner. Derfor trenger vi flere IR-spesialister. Vi søker kandidater med høyere utdannelse i økonomi/finans og minst 2- 3 års relevant IR-erfaring fra børsnoterte selskaper, som finansanalytiker eller rådgiver.

IR-RÅDGIVERE

Vi får stadig flere oppdrag for små og store virksomheter som ønsker hjelp til sin investorkommunikasjon på løpende basis, i børsnoteringsprosesser og andre finansielle transaksjoner. Derfor trenger vi flere IR-spesialister. Vi søker kandidater med høyere utdannelse i økonomi/finans og minst 2- 3 års relevant IR-erfaring fra børsnoterte selskaper, som finansanalytiker eller rådgiver.

Kontaktperson IR: Thomas C. Høie, tlf. +47 936 36 381

RÅDGIVERE – VIRKSOMHETSKOMMUNIKASJON

Vi søker dyktige rådgivere med noen års arbeidserfaring, gjerne fra journalistikken, fra kommunikasjonsbyrå eller en kommunikasjonsavdeling. Du er samfunnsengasjert og har god forretningsforståelse. Du er strukturert, har analytiske evner, stor arbeidskapasitet og liker å lede prosjekter. Du bør ha god erfaring både fra strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid. Muntlige og skriftlige formuleringsevner vektlegges spesielt.

Kontaktperson virksomhetskommunikasjon: Peter Jacob Jacobsen, tlf. +47 938 54 690

Vi tilbyr spennende oppgaver, et sterkt fagmiljø og hyggelige kollegaer. Lønnen er konkurransedyktig, og vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Arbeidssted er i Haakon VIIs gate i Oslo. Søknad med CV sendes til soknad@firsthouse.no og vurderes fortløpende.

First House er Norges ledende kommunikasjons- og rådgivningsmiljø i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Rådgiverteamet består av 41 rådgivere med variert erfaring og kompetanse fra norsk næringsliv, politikk og samfunnsliv. I tillegg er vi største eier i konsulentgrupperingen Vardegruppen. Lønnsomheten er god, og vi vokser stadig. Byråinntekten i 2020 var 108 millioner kroner. Les mer om oss på www.firsthouse.no

Om First House

Vi tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering.

Kontakt oss

Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo
Tel: +47 210 46 200
Krisetel: (24/7): +47 994 21 994