Hvem vi jobber for

Vi bistår kunder i de fleste bransjer, i både privat og offentlig sektor. Vi jobber for store konsern med milliardinntekter og oppstartsbedrifter, store og små organisasjoner. Oppdrag innenfor bank og finans, helse, mat og drikke, industri og teknologi, olje og gass, eiendom og detaljhandel står for størstedelen av oppdragene. Mange av kundene våre er internasjonale virksomheter, og hovedtyngden av oppdragene kommer fra privat sektor.

First House ble etablert i 2010 og var allerede etter tre år et av landets største kommunikasjonsbyråer. Denne posisjonen har vi beholdt. I 2019 passerte vi 108 millioner kroner i byråinntekt. Vi har jobbet sammen med mer enn 300 kunder og har til enhver tid i om lag 80 pågående oppdrag.


Åpenhet om kundeforhold

Vi oppfordrer våre kunder til åpenhet om samarbeidet med oss, men respekterer naturligvis at det i noen tilfeller er behov for eller ønske om konfidensialitet, slik det er også for andre rådgivningsvirksomheter..

Det er et ufravikelig prinsipp for First House at kunden eier informasjonen knyttet til samarbeidet. First House oppfordrer sine kunder til åpenhet om kundeforholdet så langt det er mulig:

  1. Hovedregelen er at kundeforholdet i seg selv er offentlig
  2. Kundeforhold med offentlig forvaltning, underlagt offentlighetsloven, skal alltid være offentlig.
  3. Ved overgang fra politikk og offentlig forvaltning til First House skal rådgiver før tiltredelse kontakte Karantenenemda og respektere nemdas avgjørelse i alle sammenhenger.
  4. Ved overgang fra First House til politikk og offentlig forvalting er hovedregelen at kundeforhold de siste 18 måneder skal offentliggjøres. (Jamfør Karantenenemdas strengest mulige praksis, 18 måneders karantene, ved overgang fra politikk)
  5. Ved overgang fra First House til politikk eller offentlig forvalting skal kundeforhold med offentlig forvaltning de siste 18 måneder alltid offentliggjøres.
  6. Ved overgang fra First House til politikk og offentlig forvalting skal den avgåtte rådgiver få en oversikt over alle egne kundeforhold i First House. Den enkelte avgåtte rådgiver er ansvarlig for å orientere foresatt og avklare nødvendige habilitetsvurderinger i sin nye stilling.

Oppdrag for offentlige kunder er normalt underlagt regler om åpenhet, men kunden eier fortsatt informasjonen om kundeforholdet og oppdragene. Det er derfor også kunden som har rett til å uttale seg offentlig. I de tilfeller rådgivere i First House opptrer på vegne av en kunde, er det et ufravikelig prinsipp at de forteller hvem de er, hvem de representerer og i hvilken hensikt. Dette gjelder kontakt med politikere, media, investorer og andre interessenter som kontaktes på vegne av kundene.

First House og Pro Bono

Ikke alle har midler til å kjøpe eksterne konsulenttjenester, selv om behovet er tilstede. First House tilbyr pro bono-tjenester til ideelle organisasjoner, enkeltpersoner, oppstartsbedrifter eller foreninger som ikke har midler til å betale for ekstern bistand. Det viktigste kriteriet for å påta seg slike oppdrag er at tjenesten skal komme ideelle organisasjoner eller samfunnsnyttige tiltak til gode.

Vi oppmuntrer våre medarbeidere til å påta seg pro bono oppdrag. Om du representerer noen som kan være aktuelle mottakere av slik bistand, oppfordrer vi deg til å sende informasjon om ditt prosjekt og behov til oss her.