Ny styreleder i First House

Kari Holm Hejna er valgt til styreleder i First House. Hun fortsetter som seniorrådgiver i selskapet og vil fortsatt arbeide med kunder på samme måte som tidligere.

Ny styreleder i First House

10/3 2017

Holm Hejna har vært partner i First House siden oppstarten i 2010 og har bakgrunn som CFO og IR-ansvarlig i børsnotert virksomhet, samt leder av ulike salgs- og rådgivningsvirksomheter.

Det er i dag 11 kvinnelige ansatte i First House, hvorav seks er partnere. Kvinneandelen i First House utgjør 40 prosent.

Hun overtar etter Leif Monsen som har vært selskapets styreleder siden etableringen i 2010. I First House velges styremedlemmene blant partnerne. Selskapet har en utstrakt delingskultur. Dette reflekteres også i eierskapsmodellen. Vi har siden oppstarten valg denne modellen fordi vi ikke ønsker noen insentivmodeller som trekker fokus vekk fra hva som tjener kundene best. Skifte av styreleder innebærer ingen endringer av eierskapsmodellen.

Det nye styre består av:

Kari Holm Hejna (leder)

Johanna Ellefsen Rostad

Leif Monsen

Ketil Lindseth

Om First House

Vi tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering.

Kontakt oss

Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo
Tel: +47 210 46 200
Krisetel: (24/7): +47 994 21 994