Et kompetanseløft for treningssenterbransjen

I forbindelse med Treningskonferansen 2016 overleverte et ekspertutvalg rapporten «Et kompetanseløft i treningsbransjen» til styret i Virke Trening.

Et kompetanseløft for treningssenterbransjen

14/10 2016

For detaljer om utvalgsarbeidet, les oppslag i DN her.

Utvalgsrapporten finnes elektronisk her.

First House har bistått Virke Trening med å definere prosjektet som ledet fram til nedsettelsen av utvalget, samt i gjennomføringen av utvalgsarbeidet.

Teamet fra First House har vært Ketil Lindseth og Johanna Ellefsen Rostad.

 Johanna har bistått utvalget som jobbet fram anbefalingene i rapporten. I tillegg til å bistå i fasiliteringen av utvalgsarbeidet, har Johanna ført utvalgsrapporten i pennen.»

Om First House

Vi tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering.

Kontakt oss

Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo
Tel: +47 210 46 200
Krisetel: (24/7): +47 994 21 994